İnsula Hotel – Alaçatı

Basında Biz

Diva Dergisinde Çıkan Haberimiz

İnsula Otel ve İnsula Restoran’nın sahipleri Korkut Denizeri ve Turgut Denizeri ‘nin İstanbul’dan Alçatı’ya uzanan hikayelerini anlattıkları röportajları Diva dergisinde.